loading

2023.11.30 – Święto św. Andrzeja, Apostoła

Do Boga, który wszystkim ludziom chce objawić swoją miłość, zanieśmy nasze prośby:

1. Za pasterzy Kościoła, aby na wzór Apostołów gorliwie troszczyli się głoszenie Ewangelii także niewierzącym. Ciebie prosimy.

2. Za Kościół Wschodni aby przez wstawiennictwo św. Andrzeja – swojego patrona, dążył do prawdy i był niezależny od władców ziemskich.

3. Za młodych, poszukujących życiowego powołania, aby otwarli się na głód ludzi spragnionych pokarmu Ciała Chrystusa i Słowa Bożego.

4. Za marynarzy i rybaków, aby ich praca na morzu zawsze kończyła się szczęśliwymi powrotami do domu.

5. Za zmarłych biskupów naszej diecezji (a także świętej pamięci N.), aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do siebie.

6. Za nas samych, abyśmy naszym życiem świadczyli o miłości Jezusa do nas.

Boże Ojcze, Twoja miłość jest bezwarunkowa, usłysz nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.