loading

2023.12.01 – Piątek 34 tygodnia zwykłego

Do miłosiernego Boga, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby ukazywała światu miłosierne Serce Jezusa i pociągała ludzkość ku zbawieniu. Ciebie prosimy.

2. Za rodziców, katechetów i nauczycieli, aby kształtowali w dzieciach i młodzieży serca wrażliwe na miłującego Boga.

3. Za spowiedników, aby cierpliwie służyli grzesznikom i swoją postawą owocnie szafowali Bożym miłosierdziem.

4. Za niewierzących, aby odrzucili złudę kruchej doczesności i otworzyli się na nieskończonego Boga.

5. Za naszych bliskich zmarłych (również za N.), aby dostąpili Bożego miłosierdzia i radowali się ze świętymi w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy ufnie oczekiwali na ostateczne spotkanie z Bogiem w wieczności.

Boże Ojcze, Ciebie kochamy, Tobie wierzymy, w Tobie pokładamy naszą ufność. Przez Chrystusa, Pana naszego.