loading

2023.12.02 – Sobota 34 tygodnia zwykłego

Dobremu Bogu, zanieśmy nasze modlitewne intencje:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby budzili wiarę w sercach napotkanych ludzi. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę, aby ograniczali wydatki na zbrojenia i byli siewcami pokoju w swoich i w sąsiednich państwach.

3. Za prześladowanych za wiarę, aby nie zwątpili w miłość Boga.

4. Za ludzi, którzy prosili nas o modlitwę, aby ich problemy życiowe zostały rozwiązane.

5. Za zmarłych w ostatnim czasie (także za N.), aby mogli przebywać na wieki w Bożej obecności.

6. Za nas samych, abyśmy czuwali w każdym czasie i mogli kiedyś stanąć przed Synem Człowieczym.

Ojcze, który jesteś miłością, błogosław nam na każdy dzień naszego życia na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest