loading

2023.12.05 – Wtorek 1. tygodnia Adwentu

Zanieśmy wspólną modlitwę do Ojca w niebie:

1. Za Kościół Boży, aby nie pomijał w swojej misji najmniejszych i odrzuconych przez niesprawiedliwe systemy. Ciebie prosimy.

2. Za zwaśnione narody, aby pojednały się i budowały pokój na fundamencie prawdy i poszanowania prawa międzynarodowego.

3. Za sędziów, by kierując się sumieniem i poczuciem odpowiedzialności przed najwyższym Sędzią, wydawali sprawiedliwe wyroki.

4. Za uczestniczących w roratach, aby naśladując pokorę Maryi, byli coraz bliżej Jej Syna.

5. Za zmarłych, naszych krewnych (a także N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Za nas samych, abyśmy przez częsty i pobożny udział we Mszy św. przygotowali się na powtórne przyjście Jezusa.

Ojcze, usłysz pokorne wołanie tych, którzy Ciebie proszą. Przez Chrystusa, Pana naszego.