loading

2023.12.06 – Środa 1. tygodnia Adwentu

Przedstawmy Bogu nasze troski i potrzeby:

1. Za papieża Franciszka, aby stał na straży godnego sprawowania Liturgii Eucharystycznej. Ciebie prosimy.

2. Za narody zasobne w dobra materialne, aby nie zapominali o głodujących i najbiedniejszych.

3. Za całą naszą parafię, aby Maryja zdążająca do Betlejem wypraszała nam potrzebne łaski.

4. Za chorych i cierpiących, a także za chromych, niewidomych i niesłyszących, aby ufnie powierzali swoje życie Jezusowi.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (a zwłaszcza N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz w królestwie niebieskim.

6. Za nas, zebranych przy stole Wieczerz Pańskiej, abyśmy zasłużyli na udział w uczcie Królestwa Niebieskiego.

Ojcze, chleba naszego powszedniego dawaj nam dzisiaj i prze całe nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.