loading

2023.12.07 – Wspomnienie św. Ambrożego

Bogu, który nigdy nie zawodzi tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, przedstawmy nasze prośby:

1. Za naszego biskupa N., jego biskupów pomocniczych, aby swoją postawą budowali jedność w naszej diecezji. Ciebie prosimy.

2. Za tych, którzy realnie troszczą się o ochronę Bożego stworzenia, aby radowali się pięknem zachowanego świata.

3. Za pszczelarzy, aby ich poświęcenie służyło zdrowiu i radości innych ludzi.

4. Za uczestniczących w roratach, aby w ich sercach gościła radość z pewnego przyjścia Zbawiciela.

5. Za zmarłych z naszej parafii (a zwłaszcza N.), aby mogli się radować ze świętymi w niebie.

6. Za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy podążali drogą Ewangelii i doszli do radości nieba.

Boże, który dajesz siły słabym, wzmocnij nas, abyśmy nie ustali w drodze i daj nam to czego nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest