loading

2023.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo Niepokalanej zanieśmy Bogu naszą modlitwę:

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

1. Prosimy Cię, Panie, za pasterzy Kościoła, aby z ojcowską troską przygarniali do siebie tych, którzy oddalili się od Boga.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

2. Prosimy Cię, Panie, za rządzących, aby wspierali swoimi działaniami ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

3. Prosimy Cię, Panie, za matki, których życie dzieci jest zagrożone, aby lekarze dołożyli wszelkich starań, by ocalić oba życia – matki i dziecka.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

4. Prosimy Cię, Panie, za ludzi młodych, aby jak Maryja nie bali się odpowiedzieć na zaproszenie do całkowitej służby Bogu i bliźnim.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych, aby mogli się cieszyć z oglądania Ciebie w Twoim królestwie niebieskim.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

6. Prosimy Cię, Panie, za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy w naszym życiu zawsze dążyli do spełnienia Twojej woli.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Wszechmogący Boże, Ty powołujesz każdego z nas do świętości, wysłuchaj naszą modlitwę i daj nam potrzebne łaski, byśmy byli gorliwymi świadkami Twojej miłości w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest