loading

2023.12.09 – Sobota 1. tygodnia Adwentu

Prośmy o potrzebne łaski, dla nas, Kościoła Świętego i całego świata:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby wiernie głosili całemu światu Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Za kraje cierpiąca na brak powołań, aby tamtejsze seminaria wypełniły się gorliwymi klerykami.

3. Za chorych i cierpiących, aby przez sakrament namaszczenia Bóg dotknął ich, przywracając zdrowie.

4. Za tych, którzy pogubili się w życiu i zwątpili w Bożą opatrzność, aby przez świadectwo ludzi mocno wierzących, powrócili do pełnej jedności z Kościołem.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (a zwłaszcza N.), aby Bóg odpuścił im przewinienia popełnione z ludzkiej słabości i przyjął ich do siebie.

6. Za nas, zgromadzonych przy Jezusie i Jego Matce Maryi, abyśmy nosili w sercach pragnienie pełnego i ostatecznego spotkania w niebie.

Ojcze, dziękujemy z Twoją hojność w rozdzielaniu łask, bądź uwielbiony teraz i na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.