loading

2023.12.11 – Poniedziałek 2. tygodnia Adwentu

Bogu, który uzdrawia duszę i ciało, powierzmy wspólne intencje:

1. Za pasterzy Kościoła, aby wzywając ludzi do nawrócenia, troszczyli się również o ich formacje duchową. Ciebie prosimy.

2. Za braci i siostry z naszej parafii, którzy już dawno nie przystępowali do spowiedzi, aby w okresie adwentu zrodziło się w ich sercach głębokie pragnienie nawrócenia.

3. Za nieuleczalnie chorych, aby służby medyczne oraz bliscy, otaczali ich zawsze wrażliwą i ofiarną pomocą.

4. Za uczestniczących w roratach, aby podążając wraz z Maryją na spotkanie Pana, naśladowali Jej cnoty.

5. Za zmarłych, z naszej parafii (a szczególnie N.), aby weszli na ucztę zbawionych w niebie.

6. Za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy umocnieni Eucharystią, wytrwali na drodze wiary.

Boże, nasz Ojcze, ulituj się nad nami i wysłuchaj wołania Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest