loading

2023.12.12 – Wtorek 2. tygodnia Adwentu

W postawie zawierzenia wołajmy do Boga troszczącego się o swoje dzieci:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby w ich posłudze ujawniało się miłosierdzie Boga. Ciebie prosimy.

2. Za chrześcijan na Bliskim Wschodzie, aby uznawano ich prawo do wolności religijnej oraz nie pozbawiano możliwości pracy i utrzymania rodziny.

3. Za ludzi z marginesu społecznego, aby spotykali się z życzliwością ludzi.

4. Za dzieci i młodzież, aby posłuszni rodzicom umieli podejmować właściwe wybory.

5. Za zmarłych, bliskich naszemu sercu (a szczególnie N.), aby mogli ujrzeć Boże oblicze.

6. Za nas tutaj obecnych, aby przyjmowanie Komunii świętej, rozpalało w nas pragnienie świętości.

Boże pełen miłości i przebaczenia, usłysz głos naszej modlitwy i pozwól cieszyć się Twoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.