loading

2023.12.14 – Wspomnienie św. Jana od Krzyża

Do sprawiedliwego Boga, który słucha głosu proszących Go o pomoc, wołajmy we wspólnej modlitwie:

1. Za biskupów i prezbiterów, aby sprawując misteria naszej wiary, coraz bardziej jednoczyli się z Jezusem – Najwyższym Kapłanem. Ciebie prosimy.

2. Za chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań i dyskryminacji, aby nie załamywali się w obliczu tych trudności.

3. Za zakony karmelitańskie, aby przez życie zanurzone w Bogu, prowadziły ludzi do adoracji i uwielbienia Chrystusowego oblicza.

4. Za oczekujących świąt Narodzenia Pańskiego, aby ten czas spędzali przede wszystkim na modlitwie, bez nadmiernego skupiania się na sprawach zewnętrznych.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty (a zwłaszcza N.), aby Bóg darował im kary za grzechy i wprowadził do chwały zbawionych.

6. Za nas samych, abyśmy dzięki uczestnictwu we Mszy świętej niestrudzenie zdążali na spotkanie przychodzącego Pana.

Boże Ojcze, usłysz nasze wołanie i okaż łaskę wszystkim oczekującym Twojego przyjścia w chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.