loading

2023.12.15 – Piątek 2. tygodnia Adwentu

Z nadzieją w sercach prośmy Boga:

1. Za naszych duszpasterzy, aby niestrudzenie głosili Słowo Boże i przemieniali ludzkie serca, na wzór serca Jezusa. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę nad nami, aby respektowali prawo każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

3. Za tych, którzy długo nie przystępowali do sakramentalnej spowiedzi, aby otworzyli serca na dar Bożego miłosierdzia.

4. Za pogrążonych w rozpaczy, aby w Chrystusie odnaleźli sens życia.

5. Za zmarłych w ostatnim czasie (a szczególnie N.), aby Bóg przyjął ich do grona świętych.

6. Za nas samych, abyśmy zawsze trafnie umieli ocenić rzeczywistość, która nas otacza, unikając fałszywych osądów.

Boże Ojcze, wysłuchaj modlitwy zjednoczonego tutaj ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest