loading

2023.12.16 – Sobota 2. tygodnia Adwentu

Złączmy się we wspólnym wołaniu do Boga:

1. Za papieża i biskupów, aby wypełniając misję głoszenia, uświęcania i rządzenia w Kościele, przyczyniali się do umocnienia jedności Ludu Bożego. Ciebie prosimy.

2. Za księży misjonarzy, siostry misjonarki i katechistów, aby w swojej posłudze ukazywali radość życia płynącą z poznania Dobrej Nowiny.

3. Za zniechęconych i osłabłych w wierze, aby przez przykład gorliwych świadków wiary, otworzyli się na pełne życie w Chrystusie.

4. Za charyzmatyków, aby byli wierni zleconej przez Boga misji i przynosili wiernym duchowe korzyści.

5. Za zmarłych, z naszych rodzin (a szczególnie N.), aby ich udziałem stało się życie w chwale Boga w niebie.

6. Za nas zgromadzonych wokół ołtarza, aby uczestnictwo we Mszy świętej przemieniało nasze życie.

Boże, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wejrzyj na nas i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.