loading

2023.12.17 – 3 NIEDZIELA ADWENTU

Bogu, który pragnie, abyśmy odkryli w naszym życiu prawdziwe szczęście, zanieśmy naszą modlitwę:
1. Módlmy się za Kościół, aby zawsze był znakiem Bożej obecności w świecie.
2. Módlmy się za rządzących, aby w swoich działaniach kierowali się moralnością i uczciwością.
3. Módlmy się za naukowców, aby w swoich badaniach kierowali się etyką i prawdą.
4. Módlmy się za młodzież, aby mogła liczyć na wsparcie dorosłych w trudnościach.
5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się z przebywania z Bogiem w Jego chwale.
6. Módlmy się za nas, abyśmy w swoim życiu unikali tego, co może nas oddalić od Boga.
Miłosierny Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, aby zaświadczył o Twojej miłości do nas, wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.