loading

2023.12.18 – Poniedziałek 18 grudnia

Prośmy Boga, abyśmy dobrze przygotowali się na przyjście Zbawiciela:

1. Za pasterzy Kościoła, aby wykonując misję nauczania Ludu Bożego, zwiastowali wszystkim orędzie zbawienia w Jezusie. Ciebie prosimy.

2. Za powołanych, aby w szczerości serca odpowiedzieli na Boże wezwanie.

3. Za narzeczonych, aby dobrze przygotowali się do zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa.

4. Za wszystkie dzieci świata, aby miały dobre warunki do wzrastania w mądrości i w łasce Bożej.

5. Za zmarłych, z naszej parafii (a zwłaszcza N.), aby dostąpili zbawienia.

6. Za nas, abyśmy umieli trafnie odczytywać wolę Bożą i wiernie ją wypełniać.

Boże, wejrzyj na nasza pokorę i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.