loading

2023.12.20 – Środa 20 grudnia

Otwarci na głos Bożego orędzia, złączmy się we wspólnym wołaniu:

1. Za osoby duchowne; biskupów i prezbiterów, aby jak archanioł Gabriel nieśli innym pokój i błogosławieństwo. Ciebie prosimy.

2. Za małżeństwa, które długo wyczekują na poczęcie się dziecka, aby współczesna medycyna dopomogła im w sposób godziwy moralnie doczekać się potomstwa.

3. Za całą naszą wspólnotę parafialną, aby Maryja zdążająca do Betlejem wypraszała nam potrzebne łaski.

4. Za chorych i cierpiących, aby ufnie powierzali swoje życie Jezusowi.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (a także N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz w królestwie niebieskim.

6. Za nas, uczestników świętej liturgii, abyśmy chętnie wsłuchiwali się w głos Boga i byli mu posłuszni.

Ojcze, Ty wybrałeś Maryję na Matkę Twojego Syna, przez Jej orędownictwo usłysz nasze wołanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest