loading

2023.12.22 – Piątek 22 grudnia

Za przyczyną Maryi – naszej adwentowej przewodniczki, módlmy się do Boga:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby przez swoją posługę przygotowali w sercach ludzi miejsce dla przychodzącego Zbawiciela. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących państwami, aby brali w obronę wszystkich ludzi biednych i pogardzanych.

3. Za głodujących w krajach najuboższych, aby społeczność międzynarodowa wspomagała ich w niedostatkach.

4. Za babcie i dziadków, którzy zajmują się wychowaniem wnuków, aby cieszyli się szacunkiem swoich dzieci i mogli liczyć na wsparcie gdy sami znajdą się w potrzebie.

5. Za naszych zmarłych sąsiadów (a także N.), aby cieszyli się na wieki oglądaniem Bożego oblicza.

6. Za nas samych, abyśmy potrafili wielbić Boga za wielkie rzeczy, które czyni w naszym życiu.

Boże, usłysz wołanie Twoich sług i błogosław tym, których wspomnieliśmy w tej modlitwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.