loading

2023.12.23 – Sobota 23 grudnia

Za wstawiennictwem Maryi, módlmy się do Ojca w niebie:

1. Za chrześcijan, aby mogli bez obaw o własne bezpieczeństwo, radować się z narodzin Zbawiciela. Ciebie prosimy.

2. Za uczestników tegorocznych rorat, aby każdego dnia odczuwali opiekę Maryi.

3. Za rodziców oczekujących narodzin swojego dziecka, aby wychwalali Boga za łaskę, jaką im okazuje w darze rodzicielstwa.

4. Za tych, którym obiecaliśmy modlitwę, aby problemy, które ich dotykają zostały rozwiązane.

5. Za zmarłych na obczyźnie (a także za śp. N.), aby wielbili Boga bez końca.

6. Za nas samych, aby przychodzący Chrystus zastał nasze serca, czyste i szczerze otwarte na spotkanie z Nim.

Wiekuisty Boże, obdarz nasze czasy hojnymi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest