loading

2023.12.24 – 4 NIEDZIELA ADWENTU

Do Boga, naszego Ojca skierujmy pokorną modlitwę:

1. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie rozszerzał Boże królestwo w świecie.

2. Módlmy się za rządzących, aby nigdy nie dyskryminowali obywateli za ich przekonania i wyznawaną wiarę.

3. Módlmy się za samotnych, aby mogli w nachodzące święta liczyć na wsparcie i obecność drugiego człowieka.

4. Módlmy się za tych, którzy na święta wracają do swoich rodzin, aby bezpiecznie dotarli do swoich bliskich.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili chwały nieba. 6. Módlmy się za naszą wspólnotę, aby czas świąt Narodzenia Pańskiego był dla nas impulsem do zacieśnienia rodzinnych więzów.

Wszechmogący Boże, Ty posłałeś swojego Syna na świat, aby głosił o Twojej niezmierzonej miłości, wysłuchaj naszej modlitwy i dopomóż, byśmy otworzyli nasze serca na samotnych i opuszczonych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest