loading

2023.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE

Pełni radości z narodzin Syna Bożego przedstawmy dobremu Bogu nasze modlitwy:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby zawsze z ojcowską troską dbał o powierzony mu Lud Boży.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby nigdy nie nadużywali swojej władzy w imię własnych interesów.

3. Módlmy się za rodziny, aby były miejscem pokoju i wzajemnej miłości.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby nigdy nie zwątpili w to, że są potrzebni i kochani.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się radością oglądania Boga w Jego królestwie.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy w naszych środowiskach szukali zawsze zgody i pokoju.

Boże, Ty nas tak umiłowałeś, że dałeś nam Swojego Syna, by ten nas zbawił, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nasze rodziny potrzebnymi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest