loading

2023.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Bogu, który nieustannie przygarnia nas do siebie, przedstawmy naszą modlitwę:

1. Módlmy się za Kościół, aby w swoim nauczaniu zawsze przypominał o godności i wartości człowieka.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby przez ofiarę swojego życia pobudzali wszystkich wierzących w Chrystusa do mężnego wyznawania wiary.

3. Módlmy się za kraje dotknięte wojnami na tle religijnym, aby nastał w nich pokój i wzajemny szacunek do wyznawanej wiary.

4. Módlmy się za młodych, rozeznających swoje powołanie, aby nie brakło osób, które będą wspierać ich na drodze odpowiedzi na zaproszenie do całkowitej służby Bogu i bliźnim.

5. Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata, aby dostąpili chwały nieba.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy w naszych rodzinach i wspólnotach byli odważnymi świadkami prawdy Ewangelii.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i udziel nam potrzebnej łaski i sił do stawania się coraz bardziej wiarygodnymi Twoimi świadkami w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.