loading

2023.12.27 – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

Bogu, który jest Miłością, przez wstawiennictwo św. Jana Apostoła, przedstawmy nasze prośby:

1. Za Kościół, aby nigdy nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę, aby dążyli do pokoju i jedności między narodami.

3. Za całą naszą parafię, aby nasza matka Maryja i wszyscy święci, wypraszali nam u Boga potrzebne łaski.

4. Za chorych, cierpiących i zmagających się z innymi życiowymi trudami, aby zaufali we wszystkim Jezusowi.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty (również za N.), aby mogli z Maryją uwielbiać Boga.

6. Za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy potrafili przeciwstawiać się złu i niesprawiedliwości.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy i dopomóż nam, byśmy zawsze podążali drogą Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.