loading

2023.12.28 – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

Bogu, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przedstawmy nasze intencje:

1. Za Kościół, aby przez odważne głoszenie świętości każdego życia, brał w obronę wszelkie ludzkie istnienie. Ciebie prosimy.

2. Za dzieci, aby otoczone czułą i troskliwą miłością rodziców, mogły rozwijać się ku pełni człowieczeństwa.

3. Za włączających się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, aby podjęte modlitwy i wyrzeczenia wyjednały nienarodzonym szczęście życia na ziemi.

4. Za dzieci, których życie zagrożone jest aborcją, aby ich rodzice otrzymali opiekę medyczną i duchowe wsparcie.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty (także za N.), aby mogli uwielbiać Boga na wieki.

6. Za nas, zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza, abyśmy chętnie otaczali troską każde, również nienarodzone jeszcze życie.

Boże, Ojcze Stworzycielu, obdarz łaska świętości wszystkich, których dziś polecamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.