loading

2023.12.29 – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Bogu Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przedstawmy pokorne prośby:

1. Za Kościół, aby wszystkim ludziom głosił Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Za ludzi w podeszłych latach, aby mogli na nowo odkrywać skarb wiary w Boga i nim się zachwycać.

3. Za rodziców zwlekających z chrztem swoich dzieci, aby zapragnęli wprowadzić swoje potomstwo na Bożą drogę.

4. Za zmarłych (a także za N.), aby wielbili Boga bez końca w Królestwie Niebieskim.

5. Za nas samych, abyśmy zawsze w naszym kościele mogli poznawać Boga.

Wiekuisty Boże, obdarz nas w tym świętym czasie Twoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.