loading

2023.12.30 – SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Do Ojca, który zesłał swojego Syna, módlmy się z ufnością:

1. Za Kościół święty, aby wszystkim przybliżał prawdy Bożego Objawienia. Ciebie prosimy.

2. Za biskupów i kapłanów, aby ich posługa była całkowicie oddana Bogu.

3. Za wdowy, aby z rozważania Słowa Bożego czerpały inspiracje, na kolejne dni życia.

4. Za tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnego domu w trudnych okolicznościach życia, aby mogli do niego powrócić.

5. Za zmarłych z naszej parafii (a także za N.), aby odziedziczyli życie w zjednoczeniu z Bogiem.

6. Za nas samych, aby Boża mądrość wypełniała nasze umysły i owocowała dobrymi czynami.

Wiekuisty Boże, obdarz nas światłem Twojej łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest