loading

2023.12.31 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny przedstawmy Bogu Ojcu naszą modlitwę:

1. Módlmy się za Kościół, aby wytrwale głosił nauczanie o przymierzu Boga z ludźmi.

2. Módlmy się za rządzących, aby podejmując różne działania, zawsze mieli na uwadze dobro rodzin.

3. Módlmy się za narzeczonych, aby Święta Rodzina była dla nich inspiracją w budowaniu wzajemnych relacji i zaufania Bogu.

4. Módlmy się za młodych, aby zawsze mogli liczyć na wsparcie ze strony swoich rodziców.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza rodziców i dziadków, aby dostąpili radości przebywania w jedności z Bogiem i świętymi.

6. Módlmy się za nas, abyśmy dbali o dobre relacje w naszych rodzinach i przez nasze postępowanie przyczyniali się do ich właściwego rozwoju.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i wspieraj, aby nasze rodziny były prawdziwie miejscem Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego.