loading

2024.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Drodzy Bracia i Siostry, za pośrednictwem Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki, oddajmy Bogu nasze potrzeby i pragnienia:

1. Błogosław, Boże, Twój Kościół, aby niestrudzenie głosił radość z przyjścia Jezusa – Zbawiciela świata.

2. Kieruj narodami tak, aby wzrastały w pokoju i szczęściu wszystkich swoich obywateli.

3. Wyślij głosicieli Ewangelii, aby wszyscy ludzie mogli poznać Jezusa zrodzonego z Maryi.

4. Obdarz swoim miłosierdziem wszystkich, którzy się źle mają, aby dzięki Twojej łasce mogli cierpliwie i z godnością znosić swoje trudności i niedole.

5. Przyjmij do swojego królestwa naszych drogich zmarłych, aby cieszyli się wieczną radością przebywania z Tobą.

6. Błogosław naszej wspólnocie (parafialnej), abyśmy w tym rozpoczynającym się roku kalendarzowym nieustannie wielbili Cię całym naszym życiem.

Wszechmogący Boże, wejrzyj na modlitwy Twojego Kościoła i wysłuchaj nas dzięki wstawiennictwu Rodzicielki Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego