loading

2024.01.02 – ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

Przez wstawiennictwo Świętych Ojców Kapadockich, przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów aby utwierdzali wiarę we wspólnocie Kościoła. Ciebie prosimy.

2. Za decydujących o losach państw i narodów, aby służyli dobru wspólnemu.

3. Za zgłębiających tajemnicę i istotę Boga, aby Duch Święty kierował nimi podczas poszukiwań.

4. Za rodziny, aby panował w nich pokój, zgoda i wzajemna życzliwość.

5. Za zmarłych, (szczególnie za N.) aby Bóg skrócił im tęsknotę i przyjął do grona zbawionych.

6. Za nas, zgromadzonych na tej Mszy świętej, abyśmy w codziennym życiu dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam wszystkiego o co prosimy zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.