loading

2024.01.03 – Środa przed Objawieniem Pańskim

Z ufnością módlmy się wspólnie do Boga, który nieustannie obdarza nas swoją miłością i wieloma darami:

1. Za Kościół Święty, aby nie brakowało szafarzy sakramentów świętych i gorliwych naśladowców Chrystusa. Ciebie prosimy.

2. Za misjonarzy, aby przez ich posługę Ewangelia docierała do najdalszych zakątków świata.

3. Za kraje, gdzie toczą się wojny, aby zapanował tam pokój.

4. Za dzieci, które żyją bez sakramentu chrztu, aby ich rodzice otrzymali dar wiary i zachcieli go przekazać potomstwu.

5. Za zmarłych, (szczególnie za N.) aby Bóg przyjął ich do swego królestwa.

6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w codziennym życiu dawali świadectwo o wierze w Jezusa Chrystusa.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.