loading

2024.01.04 – Czwartek przed Objawieniem Pańskim

Bogu, który wychodzi na spotkanie człowieka, przedstawmy wspólne prośby:

1. Za wszystkich ochrzczonych, aby chrześcijańskim stylem życia, świadczyli, że w Jezusie Chrystusie jest źródło prawdy i życia. Ciebie prosimy.

2. Za powołanych do służby w Kościele, aby pozostali wierni wezwaniu Mistrza z Nazaretu i przez swoja posługę wielu przyprowadzili do Niego.

3. Za wątpiących i zagubionych duchowo, aby dzięki świadectwu chrześcijan odnaleźli Jezusa – Mesjasza Bożego.

4. Za ludzi młodych, aby nie lękali się otworzyć swojego serca na wartości wypływające z Ewangelii i oddali swoje życie na służbę Bogu.

5. Za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii (także za N.), aby mogli zamieszkać na wieki w domu Ojca Niebieskiego.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby światło przychodzącego Zbawiciela, rozpraszało mroki naszego życia.

Boże, usłysz modlitwę, którą Tobie przedstawiamy i udziel nam swojej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest