loading

2024.01.05 – Piątek przed Objawieniem Pańskim

Bogu, który dla naszego zbawienia posłał na świat swojego Jednorodzonego Syna, przedstawmy wspólne prośby:

1. Za pasterzy Kościoła, aby wpatrzeni w Chrystusa, byli dla powierzonych sobie ludzi pomocą i wzorem. Ciebie prosimy.

2. Za odpowiedzialnych za losy świata, aby jego przyszłość i dobrobyt budowali na chrześcijańskich wartościach.

3. Za młodzież, aby zachwycili się Jezusem i Jemu ofiarowali swoje życie realizując powołanie kapłańskie lub zakonne.

4. Za chowających urazy, aby doświadczając Bożego miłosierdzia, sami uczyli się wybaczać.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za N.), aby dobry Bóg otworzył im bramy swojego królestwa.

6. Za nas zgromadzonych na Uczcie eucharystycznej, byśmy czerpali z niej siłę do dawania świadectw wierności Bogu.

Najlepszy Ojcze, Ty jesteś jedynym, najwyższym dobrem, zachował nas w swojej łasce i daj nam to o co prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest