loading

2024.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Przez Jezusa Chrystusa, Światłość świata, skierujmy do Boga nasze ufne wezwania:

1. Aby Papież [Franciszek] i wszyscy pasterze Kościoła jak Maryja z pokorą i ufnością dawali światu Jezusa.

2. Aby nie zabrakło misjonarzy niosących światło Ewangelii wszystkim narodom.

3. Aby ludzie, którzy stracili sens życia i wiary, zostali oświeceni blaskiem miłości przychodzącego Boga.

4. Aby prześladowcy chrześcijan pozwolili ogarnąć się mocą zbawienia, które przynosi Jezus.

5. Aby nasi drodzy zmarli mogli na wieki cieszyć się kontemplowaniem Boga w niebie.

6. Abyśmy nigdy nie rozminęli się z przychodzącym Jezusem i głosili Jego wielkie dzieła.

Boże, nasz Ojcze, nie dozwól nam oddalić się od Ciebie, ale daj nam zawsze przebywać w Twojej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest