loading

2024.01.07 – CHRZEST PAŃSKI

Bogu Ojcu, który wybrał nas wszystkich w Jezusie Chrystusie na umiłowane dzieci, z ufnością powierzmy nasze prośby:

1. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby czerpiąc ze źródła miłości, przekazywała światu prawdę o Bogu.

2. Módlmy się za ochrzczonych, aby rozwijali w sobie dary otrzymane w sakramencie chrztu świętego.

3. Módlmy się za rządzących, aby nie zabraniali wyznawania wiary i dbali o pokój między narodami.

4. Módlmy się za trwających w grzechach, aby odnaleźli drogę do zdrojów zbawienia.

5. Módlmy się za zmarłych, aby włączeni w tajemnicę śmierci Jezusa cieszyli się Jego zmartwychwstaniem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

Boże Miłości, który najlepiej znasz nasze potrzeby, wysłuchaj nas i udziel nam łaski nieustannego zjednoczenia z Tobą, abyśmy mogli cieszyć się Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.