loading

2024.01.08 – Poniedziałek 1 tygodnia zwykłego

„Bliskie jest królestwo Boże” prośmy zatem abyśmy byli właściwie przygotowani:

1. Za wspólnotę Kościół, aby gorliwie włączała się w budowanie królestwa prawdy, miłości i pokoju. Ciebie prosimy.

2. Za młodych rozeznających życiową drogę, aby odważnie podjęli wezwanie do wyłącznej służby Bogu.

3. Za mieszkańców naszej ojczyzny, aby umiejętnie poszukiwali tego co łączy i pozwala na budowanie solidarnego społeczeństwa.

4. Za tych, którzy odeszli z Kościoła, aby spotkali autentycznych świadków Ewangelii.

5. Za zmarłych z naszej parafii (szczególnie za N.) aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy umocnieni Eucharystią, byli rybakami napotkanych ludzi.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoja wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.