loading

2024.01.09 – Wtorek 1 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który obdarza nas wieloma dobrodziejstwami:

1. Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby czytając i komentując słowo Boże, ukazywali jego aktualność. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę, aby jej nie nadużywali dla prywatnych interesów, ale umieli ją wykorzystać do pomnażania dobra wspólnego.

3. Za chrześcijańskie rodziny, aby dostrzegały wartość i moc wspólnej modlitwy, lektury i rozważania Pisma Świętego.

4. Za cierpiących na duchu i na ciele, aby znajdowali ukojenie w dobrym słowie i życzliwym geście ludzi spieszących im z pomocą.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za N.) aby wychwalali na wieki majestat Boga.

6. Za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy z wiarą przyjmowali słowo Boże i kierowali się nim w codziennych wyborach.

Wszechmogący Boże, z całym stworzeniem oddajemy Tobie chwałę i prosimy wejrzyj na nasze potrzeby. Przez Chrystusa, Pana naszego.