loading

2024.01.10 – Środa 1 tygodnia zwykłego

Bogu, który troszczy się o nas, zanieśmy nasze prośby:

1. Za pasterzy Kościoła, aby ich życie ukazywało opatrznościowe działanie Boga. Ciebie prosimy.

2. Za misjonarzy, katechetów i animatorów grup parafialnych, aby ich gorliwość apostolska wydała dobre owoce.

3. Za ludzi, którzy żyją w dobrobycie, aby zaradzali potrzebom słabych i potrzebujących pomocy.

4. Za pracujących w służbie zdrowia, aby wsparci Bożą Opatrznością trafnie stawiali diagnozy i pomagali chorym powracać do pełni sił.

5. Za zmarłych (szczególnie za N.) aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy wdzięczni Bogu za opiekę, sami byli Jego rękami dla braci i sióstr poszukujących pomocy.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.