loading

2024.01.11 – Czwartek 1 tygodnia zwykłego

Do miłosiernego Boga, zanieśmy nasze modlitewne intencje:

1. Za Kościół święty, aby jaśniał wieloma cnotami, stając się źródłem z którego płynie pełnia szczęścia. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących i stanowiących prawo w naszej ojczyźnie, aby nie lekceważyli Bożego prawa.

3. Za państwa i narody, w których toczą się wojny i konflikty, aby dążyły do zgody pokoju.

4. Za powołanych do służby Bogu, szczególnie z naszej parafii, aby trwali wiernie przy raz obranej drodze i nie zniechęcali się w trudnościach.

5. Za zmarłych kapłanów z których posługi sakramentalnej korzystaliśmy (a także za N.) aby dostąpili radości nieba.

6. Za naszą modlitewną wspólnotę, abyśmy głosili wszystkim, że Bóg jest miłością i zachęcali innych do spotkania z Nim.

Wszechmogący Boże, oddajemy Tobie chwałę i prosimy wejrzyj na nasze potrzeby. Przez Chrystusa, Pana naszego.