loading

2024.01.12 – Piątek 1 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który chce nam udzielać wielu darów:

1. Za Pasterzy Kościoła, aby z odwagą świadczyli o pięknych dziełach Boga. Ciebie prosimy.

2. Za wolontariuszy i zaangażowanych w różne działa charytatywne, aby byli autentycznymi świadkami Boga dla tych, którym służą.

3. Za naszych rodaków na emigracji, aby nie zaniedbywali narodowych tradycji i byli ambasadorami polskiej kultury.

4. Za zniewolonych nałogami, aby wsparci Bożą mocą, weszli na drogę pełnej wolności.

5. Za zmarłych kapłanów, którzy udzielali nam sakramentalnego odpuszczenia grzechów (a także za N.) aby radowali się przebywaniem z Bogiem.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy nieustannie wzrastali w wierze i zaufaniu Bogu.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszą modlitwę, zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest