loading

2024.01.13 – Sobota 1 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który obdarza nas wieloma dobrodziejstwami:

1. Za osoby duchowne i konsekrowane, aby swoim życiem i posługiwaniem objawiali światu dobroć Boga. Ciebie prosimy.

2. Za zgłębiających i rozważających słowo Boże, aby umocnieni duchowym pokarmem zaradzali potrzebom tego świata.

3. Za pracujących w sektorze finansowym, aby nie ulegali pokusie łatwego zysku kosztem innych ludzi.

4. Za tych, którzy gorszą się cudzymi grzechami, by uznając własne grzechy nie stawiali się ponad innymi.

5. Za zmarłych, o których bliscy już nie pamiętają (również za N.) aby mogli się cieszyć jednością z Ojcem niebieskim.

6. Za nas uczestniczących w tej liturgii, abyśmy często otwierali nasze serca na Boże natchnienia.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy, i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest