loading

2024.01.14 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Pamiętając o tym, że szczęście odnajdujemy w pełnieniu woli Bożej, skierujmy nasze błagania do Jezusa i wołajmy:

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

1. Panie, spraw, aby Kościół niestrudzenie wskazywał na Ciebie – Baranka Bożego.

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

2. Panie, daj rozeznanie wszystkim, których powołujesz do Twojej służby.

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

3. Panie, oświecaj nauczycieli i wychowawców, aby zawsze wskazywali na prawdziwą mądrość, jaką jesteś.

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

4. Panie, podnieś wszystkich, którzy popadli w grzechy, i przywróć im godność świątyni dziecka Bożego.

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

5. Panie, przyjmij do wspólnoty z Tobą i świętymi naszych drogich zmarłych.

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

6. Panie, spraw, abyśmy naszym życiem wskazywali drogę do Ciebie i prowadzili nią naszych bliskich.

     Nasz Zbawicielu, ufamy Tobie.

Panie, Jezu Chryste, pełen dobroci, pewni, że Ty nas zawsze wysłuchujesz, oddajemy się Tobie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.