loading

2024.01.15 – Poniedziałek 2 tygodnia zwykłego

Przeżywając ucztę, na którą nas zaprosił Bóg, prośmy Go z ufnością:

1. Za pasterzy Kościoła, aby umiejętnie odczytywali znaki czasu. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzą, aby z zaangażowaniem budowali sprawiedliwość i miłość społeczną.

3. Za ludzi żyjących w przygnębieniu i poczuciu samotności, aby dostrzegli Chrystusa, który jest z nimi.

4. Za opuszczających niedzielną Mszę św., aby w swoich sercach odczuli pragnienie spotykania się z Bogiem podczas liturgii.

5. Za zmarłych z naszej parafii (szczególnie za N.) aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Za nas samych, abyśmy rozumieli sens i wartość postu.

Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na nasze prośby i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.