loading

2024.01.16 – Wtorek 2 tygodnia zwykłego

Prośmy z ufnością naszego Ojca:

1. Za biskupów i kapłanów, aby ich bezinteresowna praca była skierowana na dobro duchowe wiernych. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby przez odpowiednie prawo ułatwiali obywatelom właściwe przeżywanie dnia Pańskiego.

3. Za ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę, aby nie tracili ducha wiary i pobożności.

4. Za dręczonych przez skrupuły, aby umieli zachować dystans do swoich odczuć.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Za nas uczestniczących we Mszy świętej, abyśmy w przykazaniach widzieli drogę do zjednoczenia z Bogiem.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest