loading

2024.01.17 – Środa wspomnienie św. Antoniego opata

Przez wstawiennictwo św. Antoniego, skierujmy nasze prośby do Boga:

1. Za wspólnoty zakonne, aby przez różnorodność charyzmatów przyczyniali się do uświęcenia świata. Ciebie prosimy.

2. Za naród pierwszego wybrania, aby wzrastając w przymierzu z Bogiem, odkrył w Jezusie jedynego Zbawiciela.

3. Za młodych, których Bóg wzywa do pójścia drogą radykalnego oddania się na służbę Ewangelii, aby nie wahali się dać pozytywną odpowiedź.

4. Za Polonię, rozproszoną na całym świecie, aby kultywowali tradycje przodków i nie wyrzekali się języka swoich ojców.

5. Za zmarłych braci i siostry zakonne, (również za N.), aby radowali się pełnią zjednoczenia z Bogiem.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy nieustannie wzrastali w wierze, gorliwości i wzajemnej miłości.

Boże nasz Ojcze, Ty jesteś Królem wieków, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro, obdarz nas tym co nas uświęci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest