loading

2024.01.18 – Czwartek 2 tygodnia zwykłego

Przedstawmy Bogu nasze modlitewne intencje:

1. Za Kościół święty, aby wśród swoich członków miał wielu ludzi wybitnych świętością i nauką. Ciebie prosimy.

2. Za przywódców narodów, aby umacniali sprawiedliwość i pokój społeczny.

3. Za wszystkie odłamy chrześcijańskie, aby poprzez dialog urzeczywistniały pragnienie z modlitwy Jezusa „Abyśmy byli jedno”.

4. Za tych, których są wzywani do wyłącznej służby Bożej w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym, aby ochoczo odpowiedzieli na to zaproszenie.

5. Za zmarłych kapłanów, którzy nam posługiwali (także za N.) aby Bóg przyjął ich do swego Królestwa.

6. Za nas tu obecnych, abyśmy nigdy nikogo nie odsunęli od Chrystusa.

Wszechmogący Boże, spraw abyśmy umieli iść za Tobą każdego dnia i wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest