loading

2024.01.19 – Piątek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

Przez wstawiennictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara, przedstawmy Boga nasze prośby:

1. Za wierzących w Chrystusa, aby nieustannie pogłębiali osobistą więź poprzez studium teologii i życie modlitwy. Ciebie prosimy.

2. Za pełniących ważne funkcje społeczne, aby troszczyli się o pomnożenie statusu materialnego, ale przede wszystkim dbali o wzrost moralny i intelektualny.

3. Za chrześcijan różnych obrządków, aby podczas wzajemnych spotkań okazywali ducha dialogu i współpracy.

4. Za zgromadzenia szerzące kult Najświętszego Serca Jezusa, aby przez tą działalność ukazywały nieskończoną miłość Boga.

5. Za naszych bliskich zmarłych (szczególnie za N.), aby mogli uczestniczyć w wiecznej Uczcie Baranka.

6. Za nas, zgromadzonych na tej Mszy świętej, abyśmy codziennie realizowali plan, który ma dla nas Bóg.

Boże nasz Ojcze, Tobie zawierzamy nas samych i wszystkie nasze sprawy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest