loading

2024.01.20 – Sobota 2 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który obdarza nas wieloma dobrodziejstwami:

1. Za naszego biskupa N. i jego biskupów pomocniczych, aby prowadzili nas drogami zbawienia. Ciebie prosimy.

2. Za zaangażowanych w dialog ekumeniczny, aby stawali się świadkami prawdy, którą jest Jezus Chrystus.

3. Za osoby, które wypowiedziały oszczerstwa, aby się opamiętali i odwołali fałszywe oskarżenia.

4. Za naszą parafię, abyśmy owocnie przeżyli zbliżające się rekolekcje wielkopostne.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za N.) aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy wiernie szli za Jezusem każdego dnia.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.