loading

2024.01.21 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Stając przed Bogiem, zanieśmy z głębi serca, oświeconego Jego słowem, nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się, aby w Ludzie Bożym wzrastała pobożna i bliska znajomość Pisma Świętego.

2. Módlmy się, aby słowo Boże było rozpowszechniane i przyczyniało się do autentycznej jedności chrześcijan.

3. Módlmy się, aby powołani do naśladowania Jezusa bardziej z bliska, nie wahali się iść za Nim wszędzie tam, gdzie On sam ich pośle.

4. Módlmy się, aby ci, którzy potrzebują nawrócenia, uwierzyli słowu posyłanych przez Boga proroków.

5. Módlmy się, aby zmarli, którzy pokładali nadzieję w słowie Bożym, otrzymali obiecaną nagrodę.

6. Módlmy się, abyśmy sami trwali w nawracaniu i każdego dnia przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego.

Dobry i łaskawy Boże, przyjmij nasze oddanie się Tobie i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest