loading

2024.01.22 – Poniedziałek 3 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który obdarza nas wieloma dobrodziejstwami:

1. Za Pasterzy Kościoła, aby kierowani światłem Ducha Świętego, pomagali wiernym wyznawać wiarę i umacniali jedność we wspólnotach lokalnych. Ciebie prosimy.

2. Za wszystkie odłamy chrześcijańskie, aby poprzez dialog urzeczywistniały pragnienie z modlitwy Jezusa „Abyśmy byli jedno”.

3. Za skłóconych małżonków, aby poprzez spowiedź i ufną modlitwę odnowili w sobie łaskę sakramentu małżeństwa.

4. Za wszystkich parafian, aby dobrze zaplanowali czas na zbliżające się rekolekcje wielkopostne.

5. Za babcie i dziadków, którzy już odeszli do wieczności (także za N.), aby zostali przyjęci do królestwa niebieskiego.

6. Za naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza, abyśmy chętnie na co dzień szli za Bożymi wskazówkami.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest