loading

2024.01.23 – Wtorek 3 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który obdarza nas wieloma dobrodziejstwami:

1. Za biskupów i kapłanów, aby ich ofiarna praca była skierowana na dobro duchowe wiernych. Ciebie prosimy.

2. Za zaangażowanych w dialog ekumeniczny, aby stawali się świadkami prawdy, którą jest Jezus Chrystus.

3. Za rodziny naszej parafii, aby gromadziły się na wspólnej modlitwie w swoich domach i w ten sposób umacniały więzi między sobą.

4. Za naszych braci i siostry z parafii, którzy dawno nie korzystali z sakramentów, aby zbliżające się rekolekcje wielkopostne stały się dla nich okazją do odnowy życia.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za N.) aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy z odwagą świadczyli o naszej przynależności do Boga.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.