loading

2024.01.24 – Środa wspomnienie św. Franciszka Salezego

Za wstawiennictwem św. Franciszka Salezego, przedstawmy Boga nasze prośby:

1. Za kapłanów Kościoła, aby stawali się darem dla wspólnot do których zostali posłani. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących rządy w państwach, aby kierowali się uczciwością i dążyli do pomnażania wspólnego dobra.

3. Za chrześcijan różnych obrządków, aby podczas wzajemnych spotkań okazywali ducha dialogu i współpracy.

4. Za dziennikarzy, aby w swojej pracy kierowali się poszukiwaniem prawdy i rzetelnie informowali swoich odbiorów.

5. Za zmarłych misjonarzy (także za N.), aby mogli uczestniczyć w wiecznej uczcie zbawionych.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy zawsze i wszędzie dążyli do chrześcijańskiej doskonałości.

Boże nasz Ojcze, Tobie zawierzamy nas samych i wszystkie nasze sprawy. Przez Chrystusa, Pana naszego.